Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

auto

Het komt regelmatig voor dat er bouwplannen zijn die niet in overeenstemming zijn met het omgevingsplan. In vele gevallen is er sprake van een achterhaald of verouderd plan en is de opdrachtgever er bij gebaat dat juist zijn plan in die vorm, hoogte oppervlakte en gebruik op die plaats tot uitvoering wordt gebracht.

De gemeente wil vervolgens horen waarom juist betreffend project toch zo goed past in het door de opdrachtgever bepaalde gebied. Het project moet, zoals dat heet, worden voorzien van een goede ‘ruimtelijke onderbouwing’. Dat wil zeggen dat er een visie moet zijn of worden ontwikkeld op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het betrokken gebied en de ruimtelijke effecten van het project op de omgeving. Daarvoor moeten er ‘bouwstenen’ aangedragen worden, zoals bijvoorbeeld een verkeersplan, de beschrijving hoe het plan landschappelijk wordt ingepast, milieugegevens, de gevolgen voor de waterhuishouding, etc.

Deze ruimtelijke onderbouwing moet in ieder geval bestaan uit:

  • * beschrijving van het project(gebied);
  • * de geldende planologische situatie;
  • * de visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het gebied;
  • * de ruimtelijke effecten van het project op de omgeving.
  • * rapportage van de gehouden inspraak;
  • * verantwoording van de economische uitvoerbaarheid;
  • * toets aan rijks-, regionaal en provinciaal beleid;
  • * toets aan de milieuwetgeving;
  • * afweging van betrokken cultuurhistorische belangen.

Butijn Bouw Advies realiseert voor u de ruimtelijke onderbouwing en is tevens uw gesprekspartner bij de gemeente of provincie.

Scroll naar boven