Overig

Overig

auto

Voor informatie over omgevingsvergunningen, ventileren, bouwbesluit, milieu etc:
www.bouwbesluitonline.nl , www.infomil.nl

Voor informatie over “bouwen met garantie”: www.bouwgarant.nl

Voor het beste bouwadvies: zie Mattheus 7 vers 24 t/m 27:
24 Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft;
25 En er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond.
26 En een iegelijk, die deze Mijn woorden hoort en dezelve niet doet, die zal bij een dwazen man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft;
27 En de slagregen is nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangeslagen, en het is gevallen, en zijn val was groot.

Scroll naar boven