Bouwkundige vooropnames

Bouwkundige vooropnamen

auto

 

Door het uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden kan er aan belendende gebouwen schade ontstaan. Voor het aantonen van aansprakelijkheid is dit voor de opdrachtgever van de werkzaamheden een moeilijke zaak indien er vooraf geen goede bouwkundige vooropname heeft plaats gevonden. Met name kan er schade ontstaan door heiwerkzaamheden, zware transporten of het onttrekken van grondwater bij diepere bouwputten. De meest voorkomende schades betreft met name scheurvorming.

 

Een bouwkundige vooropname is een voorzorgsmaatregel waarin voor de start van de werkzaamheden de technische staat van het omliggende bestaande “risico”vastgoed wordt vastgelegd. Het kan namelijk zijn dat er al scheuren in dat betreffend vastgoed aanwezig zijn, die vervolgens geïnventariseerd en digitaal vastgelegd worden. Op zich ontstaat er hierdoor geen risicovermindering, maar de juistheid van eventuele schadeclaims kan wel worden aangetoond.

Scroll naar boven