Bouwkundig advies & ontwerp

Bouwkundig advies & ontwerp

Advies:
Butijn Bouw Advies heeft als doelstelling u zo volledig mogelijk te adviseren rondom al uw bouwkundige vraagstukken. Of het nu een vraag betreft aangaande de bouwkundige staat van uw pand of het onderzoeken van bouw- of uitbreidingsmogelijkheden.

Ontwerp:
Met het tot stand komen van een ontwerp wordt door Butijn Bouw Advies volledig rekening gehouden met uw functionele wensen, eisen en natuurlijk het budget. Zodat het ontwerp tot een fraai en betaalbaar resultaat leidt. Daarbij verliezen wij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving niet uit het oog. Hierdoor worden eventuele “verrassingen” in een later stadium voorkomen.
Zo wordt er al in het eerste stadium van het maken van het ontwerp rekening gehouden met de plaatselijke randvoorwaarden en mogelijkheden binnen het bestemmingsplan.

Gekozen kan worden uit deelopdrachten zoals bijvoorbeeld alleen het opstellen van een ontwerp.
Of het opstellen van alle stukken die nodig zijn voor een omgevingsvergunning.
Maar ook het ontzorgen van het gehele proces.
Aanvullende diensten zoals het schrijven van (STABU-)bestekken, aanbestedingsbegeleiding, bouwbegeleiding, directievoering en oplevering zijn ook mogelijk.

Scroll naar boven